Come to our next event / Dewch i'n digwyddiad nesaf

ADDRODDIADAU

Gwerthusiad o Ymagwedd Gwybodus am Brofiadau Niweidiol mewn Plentyndod (ACEs) mewn tair ysgol uwchradd yng Nghymru


Adroddiad Byr

Hwb Cymorth ACE Adroddiad Blynyddol 2019-20

Chwaraeon 

Ymateb i ACEs mewn Chwaraeon 

Ceiswyr Lloches a Ffoaduriaid

Adroddiad Ysgol RAS – Cymraeg

Profiadau Niweidiol yn ystod Plentyndod (ACEs) a Phlant oedd yn Ffoaduriaid yn y 1930au yn y DU: Hanes yn Ffurfio’r Dyfodol

ACEs mewn Poblogaethau plant sy’‘n ffoaduriaid ac yn geiswyr lloches

Youth

Lluniwyd yr adroddiad hwn gan werthuswyr annibynnol Paperboat, ar ran Hyb Cefnogi Profiadau Plentyndod Niweidiol Cymru Well Wales (ACE) ac mae’n darparu gwerthusiad o’r gefnogaeth Hwb i’r gweithlu ieuenctid yng Nghymru. Mae’r gwerthusiad hwn yn cynnwys gweithgareddau a gynhaliwyd i gefnogi’r gweithlu ieuenctid yng Nghymru yn ystod y cyfnod o fis Medi 2018 hyd at fis Mawrth 2019.

Round Table Discussions Report

Hwb Cymorth ACE Adroddiad Blynyddol 2018-19

ACEs yn y Gweithlu Gwasanaethau Cyhoeddus yng Nghymru

Adnoddau Ychwanegol

Adroddiad: Profiadau Niweidiol yn ystod Plentyndod a’u cysylltiad â Lles Meddwl ym mhoblogaeth oedolion Cymru

Darllenwch ar-lein neu lawrlwythwch yma.

Adroddiad: Profiadau Niweidiol Plentyndod a’u cysylltiad â chlefyd cronig a defnydd gwasanaeth iechyd ym mhoblogaeth oedolion Cymru

Darllenwch ar-lein neu lawrlwythwch yma.

Adroddiad: Astudiaeth Profiadau Niweidiol Plentyndod (ACE) Cymru

Darllenwch ar-lein neu lawrlwythwch yma.

Adroddiad: Ffynonellau gwytnwch a’u perthnasoedd cymedroli â niwed o brofiadau niweidiol plentyndod

Darllenwch ar-lein neu lawrlwythwch yma.

MENU

FWYDLEN

Back
Back