Come to our next event / Dewch i'n digwyddiad nesaf

#AmserIFodYnGaredig

Mae bywyd wedi bod yn galed yn ddiweddar, yn arbennig i’n pobl ifanc, gyda llawer yn dioddef o unigedd, straen a gorbryder. Gyda’n gilydd, drwy gynnig cymorth i’n gilydd, gallwn helpu i wneud Cymru’n wlad fwy caredig a helpu i dorri’r cylch o brofiadau niweidiol mewn plentyndod (PNPau). Mae’n Amser i fod yn Garedig.

Beth wyt ti'n meddwl?

Ydych chi wedi gweld ein ffilm #AmserIFodYnGaredig ddiweddaraf, naill ai ar y teledu neu’r cyfryngau cymdeithasol? Rydyn ni eisiau clywed eich barn. Cymerwch ran mewn arolwg gwerthuso byr sy’n cael ei gynnal gan Brifysgol Bangor. Mae’r arolwg yn cymryd 5 munud i’w gwblhau ac mae’n ddienw. Drwy gymryd rhan gallwch helpu i ddylanwadu ar sut rydym yn cyfathrebu ynghylch PNPau yn y dyfodol.

 

Ni ddylai’r holiadur gymryd mwy na 2-3 munud i’w gwblhau. Does dim ateb cywir neu anghywir a does dim rhaid i chi ateb unrhyw gwestiynau os nad ydych chi eisiau. Bydd eich ymatebion yn ddienw.

Rhannwch eich stori garedigrwydd

Mae testun, cwtsh rhithwir, anrheg yn y post, sgwrs ar y stryd – yn dweud wrthym am weithred o garedigrwydd a’ch helpodd i oresgyn amser anodd, neu hyd yn oed ACE. Rydym hefyd am glywed gan y rhoddwyr caredigrwydd hefyd. Dywedwch wrthym am yr amser y gwnaethoch estyn allan at rywun.

Y lle mwyaf caredig yng Nghymru

Mae pobl ledled y wlad yn cyflwyno eu straeon caredigrwydd i helpu pobl eraill drwy gyfnodau anodd. Gweld sut mae eich tref enedigol yn gwneud yn ein map caredigrwydd rhyngweithiol. Os yw’n edrych ychydig yn foel, ychwanegwch eich stori garedigrwydd eich hun i roi hwb i gefnogaeth yn eich ardal.

MENU

FWYDLEN

Back
Back