This website is currently under review / Mae'r wefan hon yn cael ei hadolygu ar hyn o bryd

Gyda'i gilydd, gall Cymru fynd i'r afael ag ACEs. Ymunwch â'r mudiad!

Bod yn ymwybodol o ACE

Mae Profiadau Niweidiol mewn Plentyndod (ACEs) yn ddigwyddiadau trawmatig, yn enwedig y rheini sydd yn y plentyndod cynnar sy’n effeithio’n sylweddol ar iechyd a lles pobl yng Nghymru, gweddill y DU a’r byd.

Gallwn dorri’r cylch ACEs ar unrhyw adeg: nid yw byth yn rhy hwyr. Gall atal ACEs mewn un genhedlaeth neu leihau eu heffeithiau elwa nid yn unig y plant hynny ond hefyd i genedlaethau’r dyfodol yng Nghymru.

Cael eich Ysbrydoli

What does ACE awareness look like in a prison context? This video shows how and why being ACE aware helps prisons break the cycle of re offending, and support inmates and their children to maintain positive relationships.

MENU

FWYDLEN

Back
Back