This website is currently under review / Mae'r wefan hon yn cael ei hadolygu ar hyn o bryd

Y lle mwyaf caredig yng Nghymru

Mae pobl ledled y wlad yn cyflwyno eu straeon caredigrwydd i helpu pobl eraill drwy gyfnodau anodd. Gweld sut mae eich tref enedigol yn gwneud yn ein map caredigrwydd rhyngweithiol. Os yw’n edrych ychydig yn foel, ychwanegwch eich stori garedigrwydd eich hun i roi hwb i gefnogaeth yn eich ardal.

Y lleoedd mwyaf caredig yng Nghymru

Mae’r calonnau isod yn cynrychioli’r ‘mannau poblogaidd o ran caredigrwydd’ yng Nghymru. Cliciwch arnynt i ddatgelu’r straeon caredigrwydd gan bobl leol yn yr ardal. Os nad oes calon yn eich ardal neu os oes angen rhywfaint o gymorth ychwanegol ar eich tref enedigol, gallwch ‘Ychwanegu eich stori garedigrwydd’ isod.

SafleLleoliadStraeon
1 Anglesey 4 BARN
2 Cardiff 4 BARN
3 Vale of Glamorgan 1 BARN
4 Rhondda Cynon Taf 1 BARN
5 Bridgend 1 BARN
6 Merthyr Tydfil 0 BARN
7 Monmouthshire 0 BARN
8 Neath Port Talbot 0 BARN
9 Newport 0 BARN
10 Powys 0 BARN
11 Torfaen 0 BARN
12 Isle of Anglesey 0 BARN
13 Gwynedd 0 BARN
14 Flintshire 0 BARN
15 Pembrokeshire 0 BARN
16 Swansea 0 BARN
17 Blaenau Gwent 0 BARN
18 Caerphilly 0 BARN
19 Carmarthenshire 0 BARN
20 Ceredigion 0 BARN
21 Conwy 0 BARN
22 Denbighshire 0 BARN
23 Wrexham 0 BARN

Straeon caredigrwydd Cymru

Mark H,

Bridgend

Ceri Seeley,

Anglesey

Ceri Seeley,

Anglesey

Sarah ,

Cardiff

Jacob Stansfield ,

Vale of Glamorgan

Ceri Seeley,

Anglesey

Joe Moses,

Cardiff

Julia Michaels,

Rhondda Cynon Taf

Karen Mitchell-Mellor,

Anglesey

Dani ,

Cardiff

James Liddell,

Cardiff

Rhannwch eich stori garedigrwydd

Beth wyt ti'n meddwl?

MENU

FWYDLEN

Back
Back